Wij vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te mailen naar info@pluhz.nl. Versleutel uw bevindingen met bijvoorbeeld een PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt,
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,

Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,

Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,

Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,

In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en

Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €50,-.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Internationaal recht en regelgeving

Regelgeving met betrekking tot het melden van kwetsbaarheden kunnen per land verschillen. Wij raden u ten zeerste aan met deze regelgeving rekening te houden. Het kan heel goed mogelijk zijn dat uw onderzoek van onze IT-systemen als crimineel wordt beschouwd door lokale of internationale wet en u strafrechtelijke vervolging riskeert. Heeft u kwetsbaarheden gevonden in een van onze applicaties, dan moet u zich realiseren dat de plaatselijke wetgeving prevaleert boven de genoemde regels van Pluhz. Niettemin, als u te goeder trouw en volgens de genoemde regels van Pluhz handelt, zullen we uw acties niet melden bij de autoriteiten, tenzij het verplicht is door de wet.

 

Uw privacy

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen om actie te ondernemen op uw melding. We geven uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan anderen, tenzij wij op grond van de wet uw gegevens moeten afstaan. Of als we een ander bedrijf inschakelen om uw melding verder te onderzoeken. In dat geval zullen we er altijd voor zorgen dat ook zij op hun beurt op dezelfde manier als wij uw gegevens geheimhouden.